Ей Пи Ти Груп e основана с цел – предлагане на услуги и консултации в сферата на емисионната търговия. Основната причина за появата на търговията с квоти, или разрешителни за емисии , идва от Протокола в Киото, чиято основна цел е да задължи индустриалните страни да намалят отделянето на парникови газове в атмосферата и по този начин да избегнат глобалното затопляне на климата.

Понастоящем Ей Пи ТИ Груп е една от водещите консултантски фирми в областта на търговията с емисионни разрешителни. Успеха за това дължим – най-вече на виско качествените услуги които предлагаме, и навременната консултация на нашите клиенти. Екипът ни се състои от специалисти в областта на опазване на околната среда, технически експерти, макроикономически, анализатори и брокери. Стратегията ни е съсредоточена върху дългосрочното коопериране с клиентите си, на основата на разширяване и задълбочаване на услугите от нашето портфолио.

Предлаганите от нас услуги включват търговия с емисионни квоти на едни от водещите Eвропейски енергийни борси (EEX Leipzig, ICE Amsterdam, BlueNext Paris). Благодарение на това, можем да осигурим на нашите клиенти бързи транзакции на квотите на най- актуалните борсови цени към момента на търговската сделката. Нашата компания е директен член на BlueNext Exchange, където се търгуват повечето емисионни квоти в Европа.

През 2006 открихме и български клон с името Ей Пи Ти България ЕООД, за да можем да предложим подобни услуги от високо ниво и на новите участници от България в търговията с квоти на емисии на парникови газове.